Prawie 90% seniorów chce pozostać w swoim domu.
Czy Twój bliski jest w tej grupie?

Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa zapewnia wykwalifikowane, empatyczne i dopasowane do potrzeb wsparcie osobom starszym i niesamodzielnym. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Kalkulator opieki

Jeśli chcesz, by Samarytanin realizował opiekę refundowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie skontaktuj się z nami, 511107330 porozmawiamy o możliwościach

Często zadawane pytania

Skąd pewność, że opiekun jest osobą godną zaufania?

Do pracy na stanowisku opiekuna osób starszych trzeba mieć powołanie – lubić seniorów i chcieć ich dobra. Osoba, która wybiera ten zawód bez wymienionych przymiotów, szybko zostanie odrzucona. Samarytanin prowadzi najbardziej zaawansowany program rekrutacji, prowadzony przez doświadczonego w HR psychologa, dysponującego narzędziami do sprawdzania osobowości, poziomu empatii, motywacji i kompetencji kandydatów. Zatrudniamy tylko osoby, którzy spełnią nasze wymagania, a fakt, że nasi pracownicy zostają z nami i podopiecznymi na stałe, dowodzi skuteczności procesu rekrutacji.

Jak przyciągacie do siebie najlepszych opiekunów?

Nasza złota zasada to: “Nie zatrudniamy opiekuna, którego nie wpuścilibyśmy do własnych domów”. Samarytanin dba o swoich pracowników, zapewniając im uczciwe wynagrodzenie, wsparcie, dodatkowe ubezpieczenie oraz benefity. Wiemy, że gdy my zatroszczymy się o swoich pracowników, oni zatroszczą się jak najlepiej potrafią o podopiecznych.

A co, jeśli nie polubimy naszego opiekuna?

Skontaktujcie się z nami – szybko dopasujemy nową osobę. Oczywiście nie poniesiesz za to żadnych kosztów.

Czy mamy wpływ na wybór opiekuna?

Rozpoczynając współpracę, nasz koordynator opieki przeprowadza wywiad środowiskowy z rodziną, by dokładnie zrozumieć, jakie umiejętności i osobowość opiekuna najlepiej sprawdzą się w ich przypadku. Nasze doświadczenia pokazują, że w tak osobistej sprawie, jak opieka, kluczowe jest współuczestnictwo rodziny w procesie dopasowania opiekuna. Jeśli sobie życzysz, zaaranżujemy spotkanie z proponowanym opiekunem, byście mogli się poznać przed podjęciem przez niego pracy.

Jak często zmieniacie opiekunów?

W opiece domowej bardzo ważna jest relacja pomiędzy podopiecznym a jego opiekunem. Chcemy, by nasi opiekunowie byli dla podopiecznych osobami, na których wizyty się czeka. Dlatego nie zmieniamy opiekunów, dopóki nie otrzymamy jasnej prośby o zmianę od którejkolwiek ze stron. To oznacza, że opiekunka, którą polubi Twoja mama lub tata będzie do niej przychodzić na stałe. Oczywiście, w sytuacjach losowych lub podczas urlopu pracownika zapewniamy podopiecznemu zastępstwo.

Jak sprawdzacie, czy opiekun dobrze pracuje?

Przez cały czas trwania opieki pieczę nad jakością sprawuje koordynator opieki razem z koordynatorem medycznym. W Samarytaninie posiadamy procedury, których przestrzeganie gwarantuje wysoką jakość opieki. Dlatego koordynatorzy pozostają w stałym kontakcie telefonicznym i osobistym z podopiecznym i jego rodziną, by sprawdzać poziom zadowolenia z opieki. Przynajmniej raz na kwartał koordynator będzie chciał spotkać się w domu podopiecznego, by porozmawiać o Waszej opinii na temat opieki.

Jak wygląda rozliczenie? Czy są jakieś ukryte koszty?

Każda nasza umowa jest jasna i przejrzysta – nie ma żadnych ukrytych kosztów. Płacisz tylko za faktycznie udzieloną opiekę poświadczoną na karcie wizyt, którą opiekunka ma zawsze ze sobą. Żadnych opłat za niewykorzystaną opiekę. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje potrzeby, więc gdy one się zmienią dostosujemy się do tej zmiany. Rozliczenie prowadzimy raz na miesiąc, a fakturę otrzymujesz osobiście, mailem lub pocztą.